Reklamation

Købelovens mangelsregler gælder for dit varekøb.
Når du handler hos os som forbruger, har du derfor som udgangspunkt en reklamationsret i 24 måneder.
I de følgende afsnit dækker beskrivelsen planter over blomsterløg, rhizomer, barrodsplanter, planter uden potte og planter med potte.
Når man køber levende planter, blomsterløg, rhizomer og barrodsplanter, er det vigtigt, at du som kunde sætter dig grundigt ind i hvordan planten skal plantes, plejes og passes for at få planten til at gro videre. 

Din reklamationsret dækker fejl og mangler ved varen på leveringstidspunktet. Du bør derfor straks ved modtagelse af forsendelsen, åbne denne og vurderer planterne. Evt. fejl og mangler skal sendes til os på mail info@blomsterhylden.dk.
Hvis muligt, gerne med billeder. 

Planter er levende organismer, og der er derfor ydre forhold som jord, vind og vejr mv, som kan medføre at planten ikke overlever.

Din reklamationsret gælder derfor ikke for;

 • Planter der ikke er håndteret eller plantet korrekt;
 • Planter der ikke er pakket ud umiddelbart efter modtagelse og ikke plantet indenfor 24 timer;
 • Planter der er plantet i krukker;
 • Planter der har været udsat for vind, sol eller udtørring, under plantningen eller umiddelbart efter;
 • Planter som har været udsat for tørke eller drukning;
 • Planter der har været udsat for frostskader;
 • Planter der har været udsat for fysiske skader som følge af vildtgnav, påkørsel, hærværk, kraftig vindpåvirkning eller lignende;
 • Planter der er plantet udenfor sæson;
 • Planter som er placeret i andre lysforhold end anbefalet af og beskrevet på Blomsterhylden
 • Planter der er plantet tæt på offentlige arealer, hvor der saltes;
 • Planter der har været udsat for insekt og svampeskader;
 • Planter der har været udsat for sprøjteskader. 

For varer med begrænset levetid er din reklamationsret begrænset til den holdbarhedsperiode, der er sædvanlig for den pågældende vare. Det gælder således for fx. sæson planter / 1-års planter.  

Opdager du en fejl eller mangel ved en købt vare, er det vigtigt, at du snarest muligt og indenfor rimelig tid kontakter os. Vi vil altid forvente, at du har kontaktet os vedrørende problemet, forinden du sender varen retur.

Når du køber planter hos Blomsterhylden garanterer vi, at det er friske og sunde planter, du modtager. Skulle du modtage planter, hvor emballagen er brudt undervejs i transporten, eller planten har andre synlige skader, anbefaler vi, at du straks reagerer.

Hvis din reklamation er berettiget, betyder det, at du enten kan få varen ombyttet, pengene tilbage eller et afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation.

Er reklamationen berettiget, refunderer vi dine (rimelige) fragtomkostninger. Varen skal altid sendes tilbage i forsvarlig emballage, og husk at få en kvittering for afsendelse, så vi kan tilbagebetale dine fragtomkostninger.

Varen sendes til:
Blomsterhylden
Vestvej 33
9310 Vodskov

Når du returnerer varen, bedes du vedlægge en detaljeret beskrivelse af problemet.

Hvis vi vurderer, at planterne ikke har taget skade, kan det aftales at planterne plantes ud. Hvis der senere skulle opstå uventede problemer med planten, erstatter vi disse planter uden beregning.

Varer skal sendes til følgende adresse:
Blomsterhylden
Vestvej 33
9310 Vodskov

Klageadgang


Hvis du som forbruger vil klage over dit køb, skal du kontakte os på info@blomsterhylden.dk.
Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til:

Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
naevneneshus.dk 

Siden er opdateret d. 2020-04-05 19:49:01 - Blomsterhylden.dk