Hvem er ansvarlig

Blomsterhylden.dk er ansvarlig for de personlige oplysninger, du giver os, og afgør, til hvilket formål og hvordan der må foretages behandling af oplysninger i henhold til gældende lov om databeskyttelse.

Vores webstedsadresse er: https://blomsterhylden.dk.

Formål

Online shopping
Når du shopper på Blomsterhylden.dk, anvender vi dine personlige oplysninger til administrationen af dit online køb. Det gælder, når vi skal behandle din bestilling, eventuelle returvarer, give dig besked om leveringsstatus, leveringsproblemer eller lignende. Derudover så anvender vi også dine personlige oplysninger i følgende tilfælde:

 • Administration af din betaling
 • Produktklager og produktgarantier
 • Bekræftelse af din adresse over for eksterne
  partnere

Kategorier af personlige oplysninger:

 • Kontaktoplysninger som navn, adresse,
  e-mailadresse og telefonnummer
 • Betalingsoplysninger og betalingshistorik
 • Kreditoplysninger
 • Ordreoplysninger

Dine personoplysninger kan videresendes til tredjepart hvis formålet er at yde ovennævnte tjenester, til at få bekræftet din adresse, eller til at få udført levering af din bestilling.
Tilsvarende gælder ved udbydere af betalingsevice. Kun ved anvendelse af dine personlige oplysninger kan Blomsterhylden.dk yde den rette kundeservice, administration og levering af dine produkter.

Behandlingen sker i med hjemmel i persondata forordningens artikel 6, stk. 1, litra a og b.Direkte markedsføring
Når du har registreret dine personlige oplysninger på Blomsterhylden.dk, kan du have accepteret, at vi sender dig kampagnetilbud, spørgeundersøgelser og invitationer via e-mail, sms, telefon eller almindelig post. Blomsterhylden.dk er interesseret i at optimere din oplevelse af vores side, og dermed sende dig relevant information, anbefale dig produkter og sende dig personlige tilbud, baseret på din købshistorik, produkter du har klikket på mv.

Kategorier af personlige oplysninger:

 • Kontaktoplysninger som e-mailadresse,
  telefonnummer og postnummer
 • Køn
 • Hvilke produkter og tilbud du har klikket på

Oplysninger kan videregives til tredjepart for at imødekomme ovenstående service. Anvendelse af dine personlige oplysninger er baseret på dit samtykke, når du accepterer direkte markedsføring.
Behandling sker med hjemmel i persondata forordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Kundeservice

Når du henvender dig til Blomsterhylden.dk, så anvender vi dine personlige oplysninger til at administrere din forespørgsel, klage, garantisag eller lignende. Dette gælder uanset om du henvender dig via e-mail, telefonisk eller via sociale medier. Skulle der opstå et problem med din bestilling, anvender vi dine personlige oplysninger til at kontakte dig.

Kategorier af personlige oplysninger:
 • Kontaktoplysninger som navn, adresse, e-mailadresse
  og telefonnummer
 • Fødselsdato
 • Betalingsoplysninger og betalingshistorik
 • Kreditoplysninger
 • Ordreoplysninger
 • Konto-eller medlemsnummer
 • Al korrespondance om en eventuel sag

Personlige oplysninger kan videregives
til tredjepart, hvis det har til formål at betjene dig som beskrevet ovenfor.

Behandlingen sker med hjemmel i persondata forordningens artikel 6, stk. 1, litra b, c, f.Konkurrence
Når du deltager i en konkurrence annonceret af Blomsterhylden.dk, anvender vi dine personlige oplysninger til at kontakte deltagerne med information omkring konkurrencen, identificere konkurrencedeltagere, deres alder og kontakt vinderne mv.

Kategorier af personlige oplysninger:

 • Kontaktoplysninger som navn, adresse, e-mail adresse
  og telefonnummer
 • Alder
 • Oplysninger sendt i forbindelse med konkurrencen

Personlige oplysninger kan videregives til tredjepart, hvis det har til formål at betjene dig som beskrevet ovenfor. Anvendelse af dine personlige oplysninger er baseret på dit samtykke, når du vælger at deltage i en konkurrence.

Behandlingen sker med hjemmel i persondata forordningens artikel 6, stk. 1, litra f.Udvikling og forbedring
Hos Blomsterhylden.dk bestræber vi os hele tiden på at blive bedre. Vi anvender derfor dine personlige oplysninger til at evaluere, udvikle og forbedre vores tjenester, produkter og systemer. Det gør vi på baggrund af en analyse af dine oplysninger.

Kategorier af personlige oplysninger:

 • Kundenummer
 • Fødselsdato
 • Køn
 • Land
 • Kontoindstillinger

Kategorier af personlige oplysninger
(hvis du har foretaget en bestilling)

 • Ordrehistorik
 • Leveringsoplysninger
 • Betalingshistorik

Kategorier af personlige oplysninger
(forbundet med cookies)

 • Klik-historik
 • Navigations- og browsinghistorik

Personlige oplysninger kan videregives
til tredjepart, hvis det har til formål at betjene dig som beskrevet ovenfor.

Behandling sker med hjemmel i persondata forordningens artikel 6, stk. 1, litra a og f. Lovmæssige forpligtelser
Blomsterhylden.dk anvender dine personlige oplysninger for at opfylde vores forpligtelser i forbindelse med lovgivning, retskendelser og myndighedsbeslutninger. Dette gælder ved brugen af personoplysninger til indsamling og kontrol af regnskabsoplysninger ved overholdelse af regnskabsregler.

Kategorier af personlige oplysninger

 • Kundenummer
 • Ordrenummer
 • Navn
 • Postadresse
 • Transaktionsbeløb
 • Transaktionsdato

Vi deler dine personlige oplysninger med
IT-virksomheder, der tilbyder regnskabssystemer.

Behandling sker med hjemmel i persondata forordningens artikel 6, stk. 1, litra c.Cookies
På Blomsterhylden.dk anvendes cookies med det formål at optimere websitet og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig.

Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer, hvordan afhænger af din browser.

Logstatistik

Vi bruger en logstatistik på Blomsterhylden.dk hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistik billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades mv. Logstatistikken anvendes kun med det formål
at optimere Blomsterhylden.dk


Rettigheder

Retten til adgang
Du kan til enhver tid få oplyst, hvilke personoplysninger vi har registreret om dig. Du har også ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig.
Ved sådan en forespørgsel kontakt info@blomsterhylden.dk. Retten til berigtigelse
Du har ret til at få rettet ukorrekte oplysninger om dig selv af os. Såfremt du bliver opmærksom på, de fejl vi har registreret om dig, bedes du henvende dig skriftlig til os på info@blomsterhylden.dk, så de kan blive korrigeret.

Retten til sletning
I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet, fx hvis du tilbagekalde dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. Du har som udgangspunkt ret til at få
oplysninger slettet, hvis:

 • Databehandlingen er ulovlig
 • Sletning er nødvendig for at opfylde et lovkrav
 • Registreret person er under 16 år gammel

Vær dog opmærksom på, at i det omfang behandlingen af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring
I visse tilfælde har du ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger.

Retten til dataportabilitet
I visse tilfælde har du ret til at få de personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, således disse kan overføres til en anden dataansvarlig.

Retten til indsigelse
Du har til enhver tid ret til at komme med indsigelser mod vores behandling af personoplysninger, både med henblik på direkte markedsføring, men også af grunde der vedrører din personlige situation.

Retten til at tilbagekalde samtykke
Du har enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en specifik handling så fald bedes du kontakte os på info@blomsterhylden.dk.

Opbevaring

Oplysninger indsamlet i forbindelse med dit besøg af Blomsterhylden.dk slettes seneste, når du ikke har været aktiv på Blomsterhylden.dk i 3 år.

Nyhedsbrev
Oplysninger indsamlet ved tilmelding af vores nyhedsbrev slettes, når dit samtykke til nyhedsbrev trækkes tilbage, medmindre vi har et andet g
rundlag for behandling af oplysningerne.

Oplysninger i forbindelse med køb
Oplysninger, indsamlet ved køb du har gennemført på Blomsterhylden.dk, vil som udgangspunkt blive slettet efter 3 år. Oplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring. Regnskabsmateriale opbevares i 5 år op til udgangen af et regnskabsår for at opfylde bogføringslovens krav.

Klagetiltilsynsmyndighed

Hvis du mener, at Blomsterhylden.dk behandler dine personlige oplysninger på en måde der strider mod persondataforordningen, kan du kontakte os på info@blomsterhylden.dk.

Du har også mulighed for at klage til Datatilsynet.

Ændring af persondatapolitikken

Opstå der et behov for at ændre i persondatapolitikken, vil den seneste udgave heraf, altid være tilgængelig på Blomsterhylden.dk

Opdateret den2020-04-05 19:53:04 - Blomsterhylden.dk