Blomsten til have- og sumpbedene

Artsnavnet Iris stammer oprindelig fra det gotiske hai­rus, der betyder sværd, og hentyder til plantens sværdformede blade. Den vil­de danske iris hedder sværdlilje; den findes ved vore søer og åer og kræver meget vand for at trives. De almindelige brogede haveiris Iris Germanica er derimod meget tørke krævende plan­ter, som slet ikke udvikles godt på fugtig jord. De fleste iris, både til tør jord og fugtig bund, har en vandret, stærkt forgrenet jordstængel, men der findes også arter med løgfor­mede overvintringsorganer. De fleste iris har stive, oprette, sværd­formede blade, som sjældent holder en hel vækstsæson. Blomsterne sidder i reglen hævet op over bladmassen. Den enkelte blomst har 6 kronblade, af hvilke de 3 yderste hænger nedad, mens de 3 inderste er opadrette og ofte af en anden farve end de yderste. Griflerne er omdannet til farvede, kronbladlignende småbla­de. Kun en eller få blomster er ud­sprunget samtidig.

Sibirisk iris (Iris sibirica) er velegnet til et sumpbed eller ved en søbred.


Iris til tør jord:
En række arter med vandret krybende rodstok (rhizom) og rig blomstring er velegnede til dyrkning i de fleste haver.

Vækstkrav: De trives på selv mager jord, og de tåler ikke stående fugtighed. De blomstrer bedst i fuld sol, men er i øvrigt hårdføre uden at kræve læ eller vinterdækning.

Pleje:
Iris formeres ved deling af jord­stænglerne straks efter afblomstringen sidst i juni. Gamle planter er tilbøjeli­ge til at vokse bort fra plantens cen­trum, som efterhånden dør og efterla­der en bar plet. Efter 3 eller 4 år på samme voksested bør planterne deles og plantes på ny efter du har fjernet de døde eller dårlige dele af rodstok­ken.
Jordstænglerne skal plantes lige i jordoverfladen, dækket af højst 3 cm jord.
Til et almindeligt blomsterbed anvendes 16-25 planter pr. m².
Udover at fjerne visne blomster og blade, kræver haveiris ingen pasning og skal hverken gødes, vandes, opbindes eller vinterdækkes.

Anvendelse:
Da iris er så tørke tålen­de, kan de anvendes på steder, hvor de færreste andre haveplanter vil trives: i tør og dårlig jord, på solstegte skrånin­ger og i et blomsterbed, som man ikke ønsker at ofre ret megen pasning på.
Desuden er de almindelige haveiris gode snitblomster, men blomstersaf­ten, ikke mindst fra de violette sorter, kan plette lyseduge og borde.

Arter:
Blommeiris – Iris graminea
Har smalle, græsformede blade, som er længere end blomsterstilkene. Blomsterne er mørkviolette med korte hæn­geblade, der er gule med violette årer. De springer ud i begyndelsen af juni og har en fin duft som af blomme eller abrikos. Hele planten bliver 50 cm høj.
Dværgiris – Iris pumila
Bliver kun 20 cm høj. Den har en meget rig, men kortvarig blomstring allerede i begyn­delsen af maj. Der findes mørkviolette og lysviolette typer. Kan anvendes på stenhøj eller i forgrunden af et staude­bed.
Haveiris – Iris germanica Trives bedst i tør jord og fuld sol. Haveiris er den oftest dyrkede iris-art. Den har flotte, sværd­formede blade og farvestrålende blom­ster fra maj til juni.Der findes et væld af sorter, der for overskuelighedens skyld er opdelt i 3 grupper efter højde.

Høje haveiris

AMBASSA­DEUR Farve: Heliotropblå/purpur Højde: 100 cm
AUREA Farve: Gul Højde: 60 cm
CORRIDA Farve: Lyseblå Højde: 90 cm
EMPRESS OF INDIA Farve: Violetblå Højde: 80 cm
FLAMMENSCHWERT Farve: Gul/brun Højde: 60 cm
IMPERATOR Farve: Rødviolet Højde: 80 cm
LORD OF JUNE Farve: Lyseblå/violet Højde: 100 cm
MILE SCHWARTZ Farve: Mørkviolet Højde: 80 cm
PARTY DRESS Farve: Rosa Højde: 80 cm
OUECHEE Farve: Rød Højde: 90 cm
RHEINTRAUBE Farve: Violet/lyseblå Højde: 80 cm
SUSAN BLISS Farve: Rosa/lilla Højde: 80 cm
WHITE KNIGHT Farve: Hvid Højde: 80 cm
 

Mellemhøje haveiris

FRI­THIOF Farve: Lilla/violblå Højde: 60 cm
GENTIUS Farve: Violetblå Højde: 50 cm
GOLDEN BOW Farve: Gul­ / mørkegul Højde: 70 cm
RED ORCHID Farver: Rød Højde: 50 cm

Lave haveiris

Blomstrer allerede fra midt i maj og omfatter bI. a. følgende sorter:
AU­REA Farve: Gul Højde: 20 cm
CAERULEA Farve: Lyseblå Højde: 20 cm
CYANEA Farve: Mørkviolet Højde: 20 cm
DIE BRAUT Farve: Hvid Højde: 25 cm
FORMOSA Farve: Mørk­violet Højde: 20 cm
ORANGE OUEEN Farve: Gul Højde: 20 cm

Stink-iris – Iris foetidissima
Får smukke røde frø. Stink-iris har linje­formede blade og nogle små lilla blomster i juni. Plantens dekorative værdi, kommer når frøkapslerne springer op og åbenbarer de pragtfuldt røde frø. Ved knusning af bladende, afgiver de en ubehagelig lugt, derfor det specielle botaniske artsnavn.

Violrod – Iris florentina Har ikke stor betydning som blomsterplante. Man dyrkede den tidligere som en lægeplante. Rodstokken har i tørret tilstand en fin, violagtig duft.

Våriris – Iris reticulata Er en af de få løgiris. der er så hårdføre, at de kan dyrkes på friland. Løgene sættes september-december. Tidligt om foråret udvikles de græslig­nende blade og en enkelt, mørkviolet blomst, der dufter som viol. Ved krydsning med andre arter er der op­stået en række sorter, som f.eks.

Harmony – Violblå med gul plet
Hercules – Mørkviolet med orange plet
Royal Blue – Mørkeblå og storblomstret
Violet Beauty – Sartviolet med violblå yder­krone
Wentworth – Purpurblå med gul plet

Plantens overjordiske del vis­ner hurtigt bort, hvorfor voksestedet bør afmærkes, så at man ikke planter andre planter oven i løget.

Iris til sumpbed / regnvandsbed
Den danske gule iris, sværdlilje, og en række andre arter vokser kun på meget fugtig bund.

Vækstkrav:
På nær den japanske iris, tåler de forskellige typer af sump iris en fugtig jordbund hele året. Ved ihærdig vanding sommeren igennem kan nogle af typerne dog dyrkes på almindelig havejord. De skal alle have fuld sol.

Pleje:
De forskellige arter formeres ved deling af rodstokkene, enten straks efter afblomstringen eller tidligt på efteråret. De kan betragtes som vildstauder og kræver ingen særlig pleje.

Arter:
Blå iris – Iris spuria Bliver 80 cm høj og blomstrer i juni-juli. Blomsterne er violette med en smuk, gul midterstri­be. Sorten Alba har rent hvide blom­ster med en gul plet.

Japansk iris – Iris kaempjeri
Er en af de smukkeste have planter til sumpbedet. Den kræver en sur jordbund og skal stå med rødderne i vand hele foråret, mens den i resten af året skal den stå helt tørt.
Det er en vanskelig plante at dyrke, som kun særligt interesserede vil få glæde af.
Blade er lysegrønne med en tydelig midterstribe og den har store, brede blomster, hvor de 3 inderste kronblade er ret små, mens de 3 ydre, hængende kronblade er store og farve­prægtige.

Japansk iris-sorter man kan forsøge sig med
Alexander von Humboldt – Hvid
Flo­re o Dane – Mørkeblå
Nippon – Hvid
Ochi Lugi – Purpur rosa
Oshokun– Mørkeblå Yeso Nishiki – Violet­rød.
Alle sorter opnår en højde på omkring 70 cm og blomstrer i maj­-juni.

Japansk sump iris – Iris laevigata Min­der meget om den almindelige japan­ske iris
Iris kaempferi, men er nemme­re at dyrke, da den hele året kræver samme vækstbetingelser; den skal til stadighed have rødderne i vand.

Sibirisk iris – Iris sibirica Er en nem sumpiris. Bladene er lange og smalle og minder om bladene hos siv. Den er meget rigtblomstrende, men de en­kelte blomster er mindre end blomster­ne hos gul iris.
Den trives godt i stående vand eller på en meget fugtig søbred, hvor den breder sig og i mange tilfælde bliver et besværligt ukrudt. Den blomstrer i juni og bliver 100 cm høj.
Der findes flere sorter du kan købe i DK for eksempel:

Emperor – Mørkeblå
Heavenly Blue – Himmelblå
Perry’s Blue – Lyse­blå
Strandperle – Lyseblå
Tunk­hannock – Hvid.

Gul sværdlilje– Iris pseudacorus
Den vilde danske sumpiris. Sværdlilje eller gul iris findes vildtvoksende mange steder i Danmark. Den trives ved bredden af søer og sumpede arealer og tåler at stå i vand« hele året rundt. Den har brede, sværdformede blade, og bliver op til 150 cm høj. Blomsterne gule med sortbrune årer. Den breder sig hurtigt og må ofte udtyndes.

Løgiris

En række iris danner løglignende knol­de til forskel fra de ovenfor nævnte, som alle har mere eller mindre leddel­te, vandrette jordstængler.

Næsten alle løgiris er ret frostfølsomme, og kun den tidligere omtalte våriris kan trives på friland uden vinter­dækning. De øvrige kræver særlige dyrknings-foranstaltninger udendørs, med mindre at man dyrke dem i drivhus eller vinterhave.

Vækstkrav:
Jorden skal være kalkhol­dig, let, porøs og veldrænet. Der skal tilføres meget vand i vækstperioden, mens jorden resten af året skal holdes absolut tør. Planterne skal udendørs stå i fuld sol. De må ikke få for meget vand uden for vækstsæsonen, så det kan være nødvendigt at dække dem med plastik i de fugtige perioder, der ligger uden for vækstsæso­nen og med granris i vintertiden. Løge­ne skal lægges i en dybde af 10 cm.

Pleje:
Løgiris formeres ved sideløg, som tages fra moderløget om efteråret. På friland lægges løgene tidligt om foråret og vandes omhyggeligt, indtil blomstringen er overstået og toppen begynder at visne. Herefter skal de holdes helt tørt. Hvis der ikke er mulighed for en helt tør jord og god frostbeskyttelse om vinteren, skal løgene tage ind og opbevares tørt og frostfrit.

Anvendelse:
Løgiris kan du sætte i dine bede i haven og i snithaven leverer de holdba­re og smukke afskæringsblomster.

Arter:
Engelsk iris – Iris xiphioides
Har væ­ret dyrket i England i 300-400 år. Farverne varierer fra hvid til lyseblå, mørkeblå og rødviolet. Kronbladene er meget store. Ved frilandsdyrkning vinterdækkes omhyggeligt.
Hollandsk iris – Iris hollandica
Finder du i en lang række sorter og anvendes me­get af handelsgartnere til drivning. Blandt de bedste sorter kan nævnes:
Blue Champion – Blå med gule pletter
Lemon Queen – Citrongul
Oran­ge King – Orangegul
Wedgwood – Lyseblå med gule pletter

Orkide-iris  – Iris regeliocyclus-hybridus
Får blomster med fine årede kronblade og findes i mange smukke pastelfarver. Den blomstrer i maj-juni og bliver 50 cm høj.

Spansk iris – Iris hispanica
Findes i farverne hvid, gul, bronze og violet. Den blomstrer i juni og bliver kun 30- 40 cm høj. Af gode sorter kan nævnes:

Cajanus – Gyldengul
Gipsy Girl – Purpurgrå med ravgule pletter
King of the Blu­es – Blå med gule pletter og har en fin duft
Queen Wilhelmina – Snehvid og en tidlig sort

Sørgeiris – Iris susiana
Har meget store blomster i en gråhvid farve med sort­violette årer og næsten sort svælg. Den blomstrer i maj-juni og bliver 30 cm høj.
Anbefales til liebhavere

Kilde: Havens ABC