Den elegante og vanskelige blomst

Placer din iris i solrigt og veldrænet jord og den kan sagtens plantes i både bede og krukker. Iris tåler ikke tung og våd jord, da det vil få løgene til at rådne. Jorden skal være porøs og have et rimeligt næringsindhold.

Det bedste tidspunkt at sætte Iris er om efteråret. Sæt dem i huller der er 5-10 centimeters dybde. Du får det flotteste resultat ved at plante iris i grupper.

Iris er nøjsomme og skal kun vandes, hvis der er tørt i vækstperioden. Hvis jorden er meget næringsfattig, bør du tilføre gødning.

Iris i krukker

Iris skal tages ind om vinteren og opbevares frostfri, de Iris du har i bedene kan afdækkes med blade og granris, så frosten ikke ødelægger løgene.

Den store irisfamilie

Der findes mange forskellige irisarter og -sorter. De er alle slanke og elegante vækster med smukke, farvestrålende blomster, men de adskiller sig markant fra hinanden på en række punkter. Nogle irisarter er eksempelvis tørketålende, mens andre er fugttålende.

Der findes også irisarter, der står som stauder, iris, der danner underjordiske skud samt iris, der dyrkes som blomsterløg. Det er de smukke løgiris, som denne pasningsvejledning omhandler.

Placering af iris

Iris kan sættes både i havens bede og i krukker. Vælg en placering i haven, hvor iris får rigeligt med sol, og hvor jorden er veldrænet. Iris trives nemlig ikke godt, hvor jorden er meget tung og våd. Står irisløg og sopper i vand, vil det bevirke, at løget rådner.

Derfor er det altafgørende, at jorden er veldrænet. Ligeledes skal du huske at lægge et lag lecakugler eller grus som dræn i bunden, hvis du bruger iris i krukker. Udover at jorden skal være veldrænet, er det også vigtigt, at den er porøs og har et rimeligt næringsindhold.

Sætning af irisløg

Når du har fundet den rette placering og sikret, at jordkvaliteten er i orden, er du klar til at lægge irisløgene i jorden.

Bemærk at iris ser flottest ud, hvis de står i grupper. Sæt derfor altid minimum 10 løg sammen. For de hollandske iris gælder det, at planteafstanden bør være 10 cm, mens det for de botaniske iris gælder, at planteafstanden bør være på 5 cm.

Pasning af iris

Iris er meget nøjsomme og har ikke brug for den store opmærksomhed, hvad pasning angår. Hvis der er tørt i iris’ vækstperiode, er det dog nødvendigt at vande. Resten af året skal du dog afholde dig fra at vande iris.

Ligesom at du kun skal vande i tørre perioder, er det også kun nødvendigt at tilføre iris gødning, hvis jorden de gror i, er meget næringsfattig. Har jorden et gennemsnitligt næringsindhold, vil tilførsel af gødning ikke være nødvendigt. Er det nødvendigt at gøde jorden, er det bedst, at du gør det i vækstperioden. Det er nemlig her, at planten har mest brug for et skud energi.

Vinterklargøring af iris

Alle løgiris har tendens til at være frostfølsomme, og derfor skal du passe lidt ekstra godt på dem om vinteren. Har du dine iris i krukker, anbefaler vi, at du tager dem ind i udestuen eller opbevarer dem frostfrit andetsteds. Sætter du iris i havens bede, skal du dække området ned med blade og granris, så frosten ikke kan få bid i jorden.

Hvis du er bange for, at dine iris på friland går til, kan du også vælge at grave løgene op om efteråret og lægge dem i jorden igen om foråret, men med en grundig vinterneddækning skulle løgene ikke få frostskader.